Various Artists | Heavenly Ethiopiques: The Best of The Ethiopiques series

Various Artists | Heavenly Ethiopiques: The Best of The Ethiopiques series

2xLP

Vendor
Heavenly Sweetness
Regular price
Sold out
Sale price
£21.00
Unit price
per 
Shipping calculated at checkout.
HS107VL

The first “Best of” LP release from the Ethiopiques series. Francis Falcetto, founder of the 28 CD series, and THE specialist of Ethiopian music, has selected all tracks.Francis opened his large collection of photos, LPs, and memorabilia to make the artwork of this double LP gatefold. The perfect introduction to the world of Ethiopian music.

A1 Alèmayèhu Eshèté – Tashamanalètch 4:06
A2 Seyoum Gèbrèyès – Hamétègnaw 3:26
A3 Ayaléw Mèsfin – Terèdjew Nèbèr 3:54
A4 Tèshomè Meteku – Yèzèmèd Yèbaed 3:50
A5 Seyfou Yohannes – Mèla Mèla 3:22
B1 Tsegué-Maryam Guèbrou – Presentiment 3:36
B2 Wallias Band– Muziqawi Silt 3:46
B3 Tèsfa-Maryam Kidané – Ewnèt Yèt Lagegnesh 2:44
B4 Mulatu Astatqé – Yègellé Tezeta 3:17
B5 Gétatchèw Mèkurya – Shellèla Bèsaxophone 2:43
C1 Girma Bèyènè – Ené Nègn Bay Manèsh 3:55
C2 Mahmoud Ahmed – Bèmen Sèbèb Letlash 4:30
C3 Muluqèn Mèllèssè – Hédètch Alu 5:14
C4 Tlahoun Gèssèssè – Lantchi Biyé 3:04
C5 Menelik Wèsnatchèw – Tchèrèqa 3:16
D1 Tèklé Tèsfa-Ezghi – Sélam Tèmagwèt 3:50
D2 Abbèbè Tèssèmma – Ashasha Bèyèw 3:35
D3 Tèwèldè Rèdda – Ab Teqay Qerèbi 3:30
D4 Ali Birra Kan– Ati Fettun Isani Infedhani 4:45
D5 Tsèhaytu Bèraki – Mèdjèmèrya Feqri 4:07